Aktualizováno: 13.04.2020

Co chceme změnit

Česká republika je jedna z posledních zemí Evropské unie, ve kterých není možno volit ve volbách distančně. Není možno volit tradiční cestou - dopisem zaslaným poštou - ani digitálně. Díky tomu statisíce občanů České republiky, kteří by chtěli volit, nevolí, protože je to pro ně prostě a jednoduše časově i technicky příliš náročné. Tento stav je pro nás, organizátory této iniciativy, nepřípustný a měl by se změnit. 

 

My chceme, aby bylo všem občanům České republiky, umožněno volit distančně.

Proč to chceme změnit

Pokud by distanční volba byla schválena, mnohem více občanů ČR by dostalo možnost využít svého občanského práva - vyjádřit tak svůj názor k budoucímu směřování České republiky skrze volby. 

 

Tato iniciativa však byla založena a je řízena občany České republiky trvale žijícími v zahraničí. Pro nás je v současné době volit v českých volbách na jakékoliv úrovni často technicky a časově velice náročné. Podle současných zákonů mohou Češi volit v zahraničí pouze na vybraných ambasádách, což znamená, že někteří občané musí cestovat mnohdy stovky až tisíce kilometrů, aby mohli volit. Není se proto čemu divit, že zhruba pouze 2-3% Čechů a Moravanů, kteří žijí v zahraničí a mají právo volit, skutečně volí.

Čechů žijících v zahraničí je v současné době kolem 300-700 tisíc a toto číslo stále narůstá. Čechů studujících dlouhodobě či krátkodobě v zahraničí jsou tisíce. Nám, Čechům žijícím v zahraničí, na dění v České republice velice záleží. Většinou máme v ČR stále své rodiny, známé a kamarády. Mnozí z nás se po letech strávených v zahraničí vrací a zapojují se znovu do společenského a ekonomického života. Zároveň jsme ambasadory české kultury v zahraničí. Mnoho z aktivních členů této inciativy buď učí v českých školkách a školách všude možně po světě či jsou rodiči jejichž dítě takovouto školku navštěvuje. My plníme naše povinnosti vůči České republice, proto se také neostýcháme hrdě se přihlásit o to, aby nám Česká republika umožnila uplatňovat naše práva. 

Jak to chceme změnit

Tím, že nebudeme mlčet a aktivně se o svá základní občanská práva přihlásíme. 

 

V současné době se toto téma aktivně projednává. O aktuálním stavu těchto jednání se dozvíte v Novinkách.

My se chceme - svým aktivní přístupem - ujistit, že je náš hlas slyšet!

Aktivně se tedy budeme snažit navázat komunikaci se všemi poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Chceme znát jejich stanovisko k výše uvedené problematice. Chceme prostřednictvím této přímé komunikace dosáhnout toho, že tito poslanci, kteří o naši budoucnosti rozhodují, budou vědět, jak moc nám na tom, abychom mohli volit, záleží. Chceme, aby Češi žijící v zahraničí měli možnost spolurozhodovat o osudu země jako občané žijící v ČR trvale. 

Souhlasíte s tím, že by mělo být umožněno všem občanům České republiky volit distančně? Podpořte nás svým podpisem!

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon