top of page

Aktualizováno: 24.05.2022

O iniciativě - Co chceme změnit

Česká republika je jedna z posledních zemí Evropské unie, ve kterých není možno volit ve volbách distančně. Není možno volit tradiční cestou - dopisem zaslaným poštou - ani digitálně. Statisíce občanů České republiky, kteří by chtěli volit, nemohou své volební právo v praxi uplatnit, protože cestovat osobně k volební místnosti časově i technicky příliš náročné. Tento stav je pro nás, organizátory této iniciativy, nepřípustný a měl by se změnit. 

 

My chceme, aby bylo všem občanům České republiky, umožněno volit distančně.

Proč usilujeme o prosazení distanční volby

Pokud by distanční volba byla schválena, mnohem více občanů ČR by dostalo možnost využít svého občanského práva a vyjádřit tak svůj názor k současnému dění a budoucímu směřování České republiky. 

 

Tato iniciativa byla založena a je řízena občany České republiky, kteří žijí v zahraničí a pro něž je v současné době volit v českých volbách na jakékoliv úrovni často technicky a časově velice náročné. Podle současných zákonů mohou Češi volit v zahraničí pouze na vybraných ambasádách, což znamená, že někteří občané musí cestovat mnohdy stovky až tisíce kilometrů, aby mohli volit. Není se proto čemu divit, že pouze 2-3% Čechů a Moravanů, kteří žijí v zahraničí a mají právo volit, skutečně volí.

Čechů žijících v zahraničí je v současné době kolem 300-700 tisíc a toto číslo stále narůstá. Čechů studujících dlouhodobě či krátkodobě v zahraničí jsou tisíce. Nám, Čechům žijícím v zahraničí, na dění v České republice velice záleží. Většinou máme v ČR stále své rodiny, známé a kamarády. Mnozí z nás se po letech strávených v zahraničí vrací a zapojují se znovu do společenského a ekonomického života. Zároveň jsme ambasadory české kultury v zahraničí. Mnoho z aktivních členů této inciativy buď učí v českých školách či jsou rodiči jejichž dítě takovouto školu navštěvuje. My, krajané, plníme naše povinnosti vůči České republice, proto se také neostýcháme hrdě se přihlásit o to, aby nám Česká republika umožnila uplatňovat naše právo volit.

Jak chceme změnu prosadit

Tím, že nebudeme mlčet, a aktivně se o svá základní občanská práva přihlásíme. 

Naší snahou je vytvořit trvalý nátlak na české zákonodárce a pravidelně jim připomenout, že chceme mít možnost volit distančně. Podporu distanční volby lidé vyjádřili již v minulosti tím, že podapsali hned dvě petice vyžadujíci zněmu. Distanční volbu také podporují významné osobnosti žijící v zahraničí. A svou podporu můžete také vyjádřit tím, že připojíte svůj podpis na těchto strankách. 

 

V současné době se toto téma aktivně projednává. O aktuálním stavu těchto jednání se dozvíte v Novinkách.

My se chceme - svým aktivní přístupem - ujistit, že je náš hlas slyšet!

bottom of page