top of page

Aktualizováno: 04.09.2020

Podporují nás

Podívejte se na video vzkazy na podporu naší iniciativy.

Chcete se s ostatními také podělit proč si myslíte, že by nám mělo být umožněno volit distančně skrze video vzkaz?

Napište nám na korespondencnivolba@gmail.com.

Igor Lukeš

Profesor historie a mezinárodních vztahů na Boston University a honorární konzul České republiky v Bostonu, USA

„Bez práva volit, je koncept občanství prázdný!“

Eva Lustigová

Spisovatelka a filmová režisérka. Dcera spisovatele Arnošta Lustiga.

„Volba na dálku není už inovace, je to dobrá praktika provozovaná ve většině demokratických zemí v EU. Česká republika je ale jednou ze tří zemí Evropské unie, kde stále takto hlasovat nelze. V politickém dění chceme vrátit náš hlas!“

Eva Lustigova_v2.JPG
00:00 / 01:48

Denisa Šedivá a Jiří Šedivý

Spisovatelka, autorka česko-anglického abecedáře Česka ABCZ aneb H jako Havel a ředitel European Defence Agency – EDA

„17 listopad je velký den pro naši demokracii. Základním občanským právem v demokratickém státě je právo volební. A dobrá demokracie by měla umožnit svým občanům ve všech druzích voleb volit, ať už se nalézají kdekoliv. PODPORUJEME PROTO DISTANČNÍ VOLBU! Navíc, jsme mezi posledními zeměmi, které distanční volbu neumožnují. PROTO, DEJTE NÁM TU MOŽNOST!“ 

Miloš Šuchma

Předseda Českého a Slovenského sdružení v Kanadě

„Aby mohli volit občané v Kanadě, pro které je konzulát daleko, prosazujeme od Sametové revoluce, od 90 let.“

Pavla Smetanová

 Spisovatelka a novinářka trvale žijící na řeckém ostrově Korfu.

„Trvale žiji na řeckém ostrově Korfu. Není jednoduché přijet na každé volby do ČR. Lety jsou odsud jen v letních měsících, a to se většinou žádné volby nekonají. Přimlouvám se, abychom i my v zahraničí, kterým není osud ČR lhostejný, mohli volit.“

Petr Sís

Mezinárodně uznávaný autor knih pro děti, ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů českého původu, dlouhodobě žijící v USA.

„Všichni svou pravlast milují a všichni by se rádi zúčastnili procesu demokratických voleb v české republice, pokud mohou. Místa v Americe, kde můžeme volit jsou jen čtyři. Proto se chci přimluvit za iniciativu, která by umožnila korespondenční volbu českým občanům v zahraničí.“ 

Helena Kovarikova

PhDr Helena Kovarikova, pracovala jako EUNIC Global Director (European National Institutes of Culture network), v Bruselu, nyní zpět v Praze, pracuje v DOX Contemporary Art Centre

"Češi vzahraničí jsou vynikajícími ambasadory naší země a tudíž by jim distanční volba měla být umožněna."

Michal Konštacký
Lékař - MUDr., PhD, MBA - žijící ve Švýcarsku
„Česká komunita už dávno není jen komunitou uprchlíků a psanců žijících v zahraničí. Jsme sebevědomí expati, pomáháme budovat dobré jméno naší vlasti v zahraničí a proto bychom se také rádi podíleli na budování české společnosti. Je proto ostuda, že nemáme možnost, nebo jen velmi omezenou, volit…“

Jana Nováková

"Mnoho českých občanů v USA posílá své děti do českých škol nebo tam dokonce i učí. Přimlouvám se za to, aby nám česká vláda umožnila distanční volbu. Volit není jen naše povinnost, ale také právo. Pomozte nám toto právo realizovat."

Milan Matějček

Čechokanaďan, spisovatel a člen českého PEN klubu.

"V době globalizace a Schengenu jsou korespondenční volby nezbytné, protože omezovat práva občanů v demokratických zemích je proti ústavě.

Marek Jerie

Pedagog a violoncellista žijící ve Švýcarsku

“Jsem zcela přesvědčen, že volební právo je významnou součástí státní příslušnosti každého občana. Ve Švýcarsku je dlouholetá tradice distanční volby i pro Švýcary, kteří žijí v zahraničí. Takže, držme si palce!”

Martin Nekola

Ph.D., politolog a historik, koordinátor projektu “The Czechoslovak Talks”

“Proč ČR, jako jedná z mála zemí EU, ještě nemá zavedeno korespondenční hlasování?  Protože zatím nebyla dostatečně silná vůle to prosadit. Tak teď je to na nás, pojďte do toho s námi! “

Jaroslav Šonský

Houslový virtuos a pedagog českého původu, žijící ve Švédsku. Držitel ceny MZV ČR Gratias Agit za šíření dobrého jména ČR v zahraničí.   

“Vše možné se dnes řeší přes internet, elektronicky, čas a vzdálenost, ty se zkrátily. Tak proč v otázce distančních voleb nedokážeme jít s dobou?  Je ekonomické, že ten, kdo bydlí na severu Švédska, by musel jezdit volit až do Stockholmu, což je dál, než z Norrköpingu do Prahy?”

Petr Torák

MBE, člen Řádu britského impéria (UK)

"Petr Torák, MBE, člen Řádu britského impéria (UK)

I přesto, že žiji v zahraničí, sleduji pečlivě situaci v Čechách a chci uplatňovat své volební právo. Někteří čeští krajané žijící v odlehlých částech Velké Británie, nemají možnost cestovat několik hodin na nejbližší velvyslanectví a uplatnit tak své volební právo. Proto podporuji tuto iniciativu, která má za cíl podpořit korespondenční hlasování."

Petr Bísek

Vydavatel Amerických listů pro Čechy v USA a Kanadě, spolupracovník redakce MF Dnes

"Právo svobodně volit je jedno z občanských práv, bez něhož demokracie není demokracií”.

Lenka Storzer

Zakladatelka internetového knihkupectví, honorární vícekonzulka, Kanada, Victoria

„Každá demokratická země by měla dát svým občanům možnost volit.“

Vít Novotný

„Nyní můžeme my, co žijeme v zahraničí, volit na ambasádě nebo na konzulátu. Avšak pro ty z nás, co žijí ve velké vzdálenosti od konzulátu nebo ambasády v dané zemi, se volba stává velmi obtížnou Proto podporuji korespondenční hlasování“.

Mila Saskova Pierce

Profesorka na University of Nebraska, Lincoln, USA

"Nyní se zda, že tito zahraniční Češi jsou domácími českými občany odepsaní jako neautentičtí krajané. Toto polovyvržení se pociťuje krajany v zahraničí a je to první krok k tomu aby se jejich druhé pokolení odcizilo. Je to ztrata pro český národ. Pořetní a itelektuální. Je to také ztráta kulturního mostu, který pomáhá Česku bránit se provinčnosti."

Tomislav Vašíček

Odborník na výpočetní techniku, Gablitz u Vídně

"Průzkum ukazuje rozdíl mezi preferencemi zahraničních a domácích voličů. Zdá se být pravdou, že ti venku se orientovali podle svého širšího obzoru než aby jim - smím-li použít formulace Václava Havla - šlo jenom o jejich vlastní domeček."

Jan Řehula

Triatloniska a medailista z Olympijských her v Sydney 2000

"Chtěl bych se připojit k výzvě, aby bylo umožněno krajanům ve světě volit. Celý život jsem ve světě sportoval a bojoval, ale nikdy jsem neztratil zájem o dění v Čechách. Přál bych si, aby to bylo umožněno i českým krajanům.

Zdeněk Štybar

Profesionální cyklista

"Českou republiku mám hrozně rád, proto bych se chtěl zapojil do kampaně „volte distančně“, abychom i my, lidi co cestujeme a žijeme v zahraničí, mohli promluvit do voleb a podílet se na vývoji České republiky."

Martina Fialková

Nezávislá novinářka, redaktorka Český dialog, projekt České kořeny

„Češi v zahraničí za celých 30 let od sametové revoluce nedostali možnost volit distančně a to považuji za téměř největší ostudu České republiky, že za tak dlouhou dobu se jim toto právo nedokázalo poskytnout.“ 

bottom of page