Souhlasím s tím, že by občanům České republiky mělo být umožněno volit ve volbách, primárně parlamentních a prezidentských, distančně. 

Vyzýváme všechny občany ČR, kteří s tímto prohlášením souhlasí, aby se zde zaregistrovali. Zvláště pak doufáme, že svůj souhlas s touto iniciativou vyjádří Češi žijící v zahraničí. Naše názory nejsou v české společnosti většinou moc slyšet. A to zejména proto, že neexistují oficiální komunikační kanály, které by umožnily většímu množství občanů žijících v zahraničí se vyjádřit k určitým tématům. Zveřejněním svého souhlasu dáte této iniciativě větší váhu. Děkujeme!

Poskytnutím Vašich informací udělujete  svolení, abychom je mohli zpracovat. Zavazujeme se, že údaje o vaší osobě zpracujeme pouze ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a neposkytneme je žádnému třetímu subjektu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zaroveň souhlasíte s tím, že Vás máme právo kontaktovat na Vaší e-mailove adrese. Pokud si nepřejete obdržet jakýkoliv e-mail, napiště nám. 

Chtěl/a bych se v této iniciativě zapojit aktivněji než jen svým podpisem. 

Super! :-) Zaregistrujte se přes následující formulář nebo nás kontaktujte přímo přes e-mail: korespondencnivolba@gmail.com.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon